Projektid

Muutuva keele päevad

Ülevaated

Klavan, J.; Metslang, H.; Õim, K. (2009). Muutuva keele päev. Keel ja Kirjandus, 159 – 161.

Metslang, H.; Tragel, I.; Õim, K. (2008). Muutuva keele päev. Keel ja Kirjandus, 1-2, 135 – 137.

Metslang, Helle; Tragel, Ilona (2007). Teine muutuva keele ettekandepäev. Keel ja Kirjandus, 249 – 250.

Tragel, Ilona 2008. Keeleuurijate ettekandepäev „Muutuv keel” 07.11.2008 Tartu ülikoolis SIRP

Kõrgesaar, Helen; Norvik, Miina 2010 Kuues Muutuva keele päev. Keel ja Kirjandus