Toimetatud väljaanded

Tragel, Ilona, 张甜 (2016). Hiina keele piltsõnastik. Ilona Tragel, 张甜 (Toim.). . Hiina, Peking: The Commercial Press.

Tragel, Ilona, 张甜 (2016). Väike hiina – eesti piltsõnastik. Ilona Tragel, 张甜 (Toim.). . Hiina, Peking: The Commercial Press.

Keeleteaduse terminite toimetamine ja ajakohastamine võõrsõnade leksikonis (ekspert): Vääri, Eduard; Kleis, Richard; Silvet, Johannes; Paet, Tiina; Rehemaa, Tuuli (2012). Võõrsõnade leksikon. Tallinn: Valgus

Professor Haldu Õimu koduleht http://halduroim.ut.ee/ (2012)

Tragel, I., Veismann, A., Piiroja, P. (2012) Teoreetiline keeleteadus Eestis III. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics JEF, 4, 3

Tragel, I. (Toim.) (2010). Keele rajad. Pühendusteos professor Helle Metslangi 60. sünnipäevaks (Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri 2-2010). Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics JEF, 2, 1

Tragel, I.; Õim, H. (Toim.) Teoreetiline keeleteadus Eestis II Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 7. Tartu: TÜ Kirjastus, 2006

Pajusalu, R., I. Tragel, T. Hennoste, H. Õim. (Toim.) Teoreetiline keeleteadus Eestis. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 4. Tartu, 2002

Tragel, I. (Toim.) Papers in Estonian Cognitive Linguistics.  Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 2. Tartu: TÜ Kirjastus, 2001