Publikatsioonid

Tragel, I, Veismann, A., Piiroja, P. (2012) Teoreetiline keeleteadus Eestis III. ). Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics JEF, 4, 3

Tragel, Ilona (Toim.) (2010). Keele rajad. Pühendusteos professor Helle Metslangi 60. sünnipäevaks (Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri 2-2010). Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics JEF, 2, 1

Pajusalu, R.; Tragel, I.; Hennoste, T.; Õim, H. (Toim.). Teoreetiline keeleteadus Eestis.Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001