Juhendamine

Kaitstud

Pille Penjami doktoriväitekirja Infinitiivkonstruktsioonid vanemas ja tänapäeva eesti kirjakeeles juhendaja (koos Külli Habichtiga) 2008

Piia Taremaa magistriväitekirja (fiktiivsest liikumisest) juhendaja (koos Renate Pajusaluga) 2010

Piret Piiroja magistriväitekirja juhendaja 2010

Kaisa Kesküla magistriväitekirja juhendaja 2011

Juhendamisel

Jane Klavan doktoritöö põhijuhendaja

Anni Jürine Kaasjuhendaja Doktoriõpe

Djuddah Leijen Põhijuhendaja Doktoriõpe

Piia Taremaa Põhijuhendaja Doktoriõpe

Piret Piiroja Põhijuhendaja DoktoriõpeKaitstud

Pille Penjami 2008

Piia Taremaa (koos Renate Pajusaluga) 2010

Piret Piiroja 2010

Kaisa Kesküla 2011

Juhendamisel

Jane Klavan

Anni Jürine

Djuddah Leijen

Piia Taremaa

Piret Piiroja