Juhendamine

Kaitstud

Jane Klavan doktoritöö 2012

Anni Jürine  doktoritöö  2016

Djuddah Leijen doktoritöö  2016

Piia Taremaa doktoritöö 2017

Pille Penjami doktoritöö 2008 Infinitiivkonstruktsioonid vanemas ja tänapäeva eesti kirjakeeles juhendaja (koos Külli Habichtiga)

Piia Taremaa magistriväitekiri 2010 (koos Renate Pajusaluga)

Piret Piiroja magistriväitekirja juhendaja 2010

Kaisa Kesküla magistriväitekirja juhendaja 2011

Juhendamisel doktoritööd

Tene Viiburg

Mariann Proos (koos Jane Klavaniga)

Kairit Tomson (koos Külli Habichtiga)